Hier vindt u informatie over het Buurtcomité.

het is een verzameling van uitgevoerde acties en verzamelde info om u een beter inzicht te geven in onze buurt.

Het Buurtcomité.

Als start heeft het Buurtcomité in feb 2020 een bijeenkomst gehouden in het Smaakpark.

De presentatie is via de volgende link te vinden : https://drive.google.com/file/d/1R_e7C23QQEkoV3WfcFfJY1ggnsm1CjXF/view?usp=sharing

Deze avond heeft de gemeente Ede ook zijn visie op de ontwikkeling van de wijk gepresenteerd.

Deze presentatie is via de volgende link te vinden: https://drive.google.com/file/d/10V-TYh3njLeORHLsuw7TNPI3qb-7b93N/view?usp=sharing

Gemeente visie voor de toekomst van Ede.

De gemeente Ede heeft een online raadpleging gehouden om de visie van de bewoners te peilen.

Het overzicht van de uitslag vindt u via de volgende link: https://drive.google.com/file/d/1v3wlOmDkLOkYpVc54kJ4z5i2zxMy1JVD/view?usp=sharing

Het aansluitende traject om te komen tot een visie voor 2040 vindt u via de volgende link: https://drive.google.com/file/d/1n3zXsUlUIEq_bDMZnt3eUMvvjhsFxwgB/view?usp=sharing

De werkgroep Groen.

Boomgaard op de groenstrook achter Joris Brood.

Er zijn hier 2 boomgaarden van ieder een kleine 200 m2 gerealiseerd. Met de naaste bewoners is een gedetailleerd inrichtingsplan gemaakt met streekeigen vruchtbomen en-struiken.

De inrichting met hoog- en midden stam appel-, peer- en pruimenbomen is inmiddels afgerond, binnenkort volgen witte-, rode-, zwarte- en kruisbessenstruiken.

In deze gaarden wordt in de toekomst vrije pluk voor beperkt eigen gebruik mogelijk.

Groen inrichting Prins Maurits Kazerne.

Aan de hand van het door de gemeente Ede opgestelde inrichtingsplan voert de werkgroep groen gesprekken over mogelijke aanpassingen. Een link naar dit plan vindt u via: https://www.kazerneterreineninede.nl/wonen-op-de-kazerneterreinen/prins-maurits-kazerne/

Er is hiervoor door de gemeente ook een technische tekening beschikbaar, welke een diepere kennis van de materie vraagt, maar ook meer detail info verstrekt. Deze is te vinden via de link: https://drive.google.com/file/d/1mH6ZCPb4y9mdIhX_5OYEFclpOoLKW--8/view?usp=sharing

De werkgroep Sociaal.

Koffie voor vrijwilligers zwerfafval.

Helaas hebben we door de corona maatregelen tot nu toe alleen een rol kunnen spelen bij de ondersteuning van de werkgroep zwerfafval.

In samenwerking met het Leger des Heils hebben we vorig jaar nog de koffie kunnen verzorgen op de laatste zaterdag van de maand.

Foodtruck op bezoek.

Dit jaar is er in april een foodtruck op bezoek geweest. Wijkbewoners hadden de mogelijkheid daar vooraf Surinaams eten te bestellen.

De animo voor een dergelijk bezoek sterkt ons in het vertrouwen dat er in de buurt vraag is naar wat reuring.

De werkgroep Speelvoorzieningen.

Het Bospark : In samenwerking met de gemeente Ede is de buurt via een enquêtes gevraagd naar keuzes voor bepaalde speelmaterialen in het park. De uitslag hiervan vindt u via de volgende link: https://drive.google.com/file/d/1Se3ffTVcZR7F86Ny_6coxL6DvFquyBgJ/view?usp=sharing

Op basis van de uitslag heeft de gemeente het volgende plan ontwikkeld voor het Bospark. Het plan is in te zien via de volgende link: https://gemeentearchief.ede.nl/fileadmin/kazerneterreineninede.nl/Bospark_Prins_Maurits_kazerne_DO_IP_openbare_ruimte__A0_schaal_1-500__2021-03-05__definitief_.pdf

De werkgroep Verkeer en Veiligheid.

Enquête Veiligheid en Verkeer.

Om te weten wat er speelt in de wijk hebben we de buurt gevraagd wat zij belangrijk vinden. De volgende zaken zijn daar bij genoemd. Onze volgende stap is de knelpunten in samenwerking met de gemeente aan te pakken. Het resultaat van de enquêtes vindt u via de volgende link: https://drive.google.com/file/d/1IedVFPj6kDDPh1bWAIqbHwiaevTrz3VA/view?usp=sharing

Enquête trap op en afgang Klinkerbergerweg.

De bewoners aan o.a. de Seinlamp en Garnizoen zijn door het comité op verzoek van de gemeente gevraagd naar hun voorkeuren. Het resultaat vindt u via de volgende lijnk: https://drive.google.com/file/d/1_8UuI0r7AwablfldNqHIYGSZU3O4tlWc/view?usp=sharing

De werkgroep Zwerfafval.

Op iedere laatste zaterdag van de maand wordt er een gezamenlijk buurt zwerfafval dag gehouden, waarbij buurtbewoners aan kunnen sluiten. Hier wordt goed gebruik van gemaakt en levert iedere keer een behoorlijk aantal afvalzakken op. Ook enkele bewoners van het Sociaal Pension doen daaraan mee. Dankzij de gastvrijheid en betrokkenheid van het Sociaal Pension wordt er bij hen afgesloten met koffie en wat lekkers..

We zien ook dat bewoners naast de gezamenlijk afvalrondes individueel door de wijk een zwerfafvalronde doen. Daar zijn natuurlijk we erg blij mee.

In juni 2020 is er een speciale dag georganiseerd om grofvuil te verzamelen. De belangstelling hiervoor was groot en met medewerking van Smink is het verzamelde afval opgehaald.

In overleg met de Gemeente Ede zijn er op drie locaties in de wijk afvalbakken geplaatst, die wekelijks door ACV worden geleegd. Van de afvalbakken wordt goed gebruik gemaakt en dit heeft direct een positief effect op de aangetroffen hoeveelheid zwerfafval.

Omdat door de wijk veel scholieren lopen of fietsen heeft het team contact gezocht met middelbare scholen in de directe omgeving en gevraagd of zij in of buiten de lessen aandacht willen besteden aan zwerfafval. De meeste scholen hebben positief gereageerd en aangegeven dat al te doen.

We hebben in de nieuwsbrief aan hondenbezitters gevraagd om hondenpoep op te ruimen. De geplaatste afvalbakken werken daarbij drempelverlagend.

Inschrijven voor de nieuwsbrief.

Contact

Heeft u vragen stel ze gerust via ons mailadres

Email ons via:

buurtcomite.mauritsnoord@gmail.nl