Werkgroen Groen

Insectenhotels

Het buurtcomité is met een aantal leuke initiatieven gekomen om aan biodiversiteit en ecologie bij te dragen.

Het buurtcomité PMK heeft in het verleden drie locaties aangedragen om insectenhotels te plaatsen als buurt zijnde. Dit is intern besproken met Levend Landschap, met in de hier onder beschikbare PowerPoint een aantal basisinstructies.

Basis instructies Insectenhotel

De werkgroep maakt zich nu in 2021 hard voor

Levend Landschap.

De werkgroep Groen is tevens vertegenwoordigd in Levend Landschap, een initiatief van de Gemeente Ede, Landschapsbeheer Gelderland, Buurt Ede en Veldhuizen en Provincie Gelderland om burgers te laten meedenken en participeren in de verdere vergroening van de eigen woonomgeving.

In 2020 zijn wij gesprekspartner geweest tijdens 3 bijeenkomsten van Levend Landschap; afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 zullen deze worden vervolgd in 2021.

AANPLANT IN DE WIJK PRINS MAURITS KAZERNE.

Op 8 mei j.l. hebben wij aan de buurtbewoners een enquête gemaild om te peilen hoe er wordt gedacht over een aantal plannen van de werkgroep Groen rond biodiversiteit en tegengaan van hittestress in onze wijk.

Er werden 187 (buurtmail)adressen aangeschreven, 82 huishoudens hebben gereageerd.

Voor de details, inclusief een uitsplitsing van de uitslagen van direct aanwonenden.

Klik hier voor een overzicht

De werkgroep bestaat uit:

Mariëlle Kromwijk

Robert Parlevliet

Ed van Remmen

C. Moes

Vacature

Wij missen op dit moment nog enkele enthousiaste bewoners binnen het team.

Wilt u meepraten of denken over het groen in de wijk.
Ondanks dat de gemeente een vastomlijnd plan heeft bedacht voor de wijk willen we ook onze visie uitdragen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

.

Contact

Voor feedback m.b.t. groen in de wijk verwijzen wij naar het algemene mailadres van het buurtcomité, te weten:buurtcomite.mauritsnoord@gmail.com