Werkgroep speelvoorzieningen

Het Trapveldje

De laatste hand is gelegd aan het trapveld langs de Verbindelaarsweg/Bivak. De doeltjes staan er. Oftewel, vanaf nu kan het voetballen beginnen!

Achter de doeltjes zijn boomstammen neergelegd en neergezet, om de lage ballen tegen te houden, maar ook om op te spelen als er even niet wordt gevoetbald.

We hopen hiermee een leuke speelgelegenheid voor onze buurtkinderen te hebben gecreëerd. We willen graag de gemeente bedanken voor het mogelijk maken van het trapveld, en vooral jullie bedanken voor de donaties aan het Ede-Doet initiatief voor de doeltjes (aangemaakt door Tim Roelofs).

Een officiële opening van het trapveld zit er helaas niet in vanwege de corona-maatregelen. Bij deze is het veld dus officieel geopend! 😉

WIPWAP Prins Maurits Kazerne

Onze prachtige groene wijk is erg kinderrijk. Vele kinderen spelen dan ook hier op straat en in en om het bosstrookje met speeltoestellen tussen de Bivak en de Verbindelaarsweg. Ook door de aanwezigheid van de kinderopvang Prins Vleermuis worden deze speeltoestellen intensief gebruikt. Daarom is een uitbreiding van de speelmogelijkheden in de wijk zeker geen overbodige luxe. Een speeltoestel dat nog niet aanwezig is en qua ruimte in de natuurlijke omgeving goed erbij zou passen, is een wipwap. We willen hier met alle kinderen van de Prins Maurits Kazerne die hier wonen óf naar het kinderdagverblijf gaan voor sparen! De aanschafprijs incl. plaatsing bedraagt 1.380 euro. De gemeente is al akkoord met plaatsing en beheer van het extra toestel.

In de laatste week van maart heeft u weer een Ede Doet cheque ontvangen. Sparen jullie mee voor de wipwap voor de kinderen in de buurt?! Een aantal kinderen zullen langs de deuren gaan om er zoveel mogelijk op te halen.

Uiteraard kunnen jullie ook zelf rechtstreeks doneren via de website: https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2281

Er hangen wervingsposters bij Jorisbrood en ook de bewoners van de Sparrenhof helpen ons mee.

Via de Ede-Doet actie is inmiddels 1100 van de 1380 gespaard, mede door donaties van enkele bedrijven. Met de 200 euro die overbleef van de voetbaldoeltjes (trapveld), missen er nog enkele tientjes. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het benodigde bedrag beschikbaar komt.

De plaatsing is dankzij uw medewerking op deze manier misschien al mogelijk medio juni 2021.

Het Bospark


De gemeente begint dit jaar (2021) met de aanleg van speelvoorzieningen in het Bospark. Het Bospark is het stuk bos aan de zuidkant van onze wijk (zie kaartje hierboven). Het idee is om hier een speelbos van te maken, met een mix van allerlei toestellen en speelelementen voor kinderen van verschillende leeftijden. Een plek om te ontspannen, niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen die er heerlijk kunnen wandelen over de nog aan te leggen paden.

Inmiddels zijn de resultaten van de enquête verwerkt in een definitief plan een link naar de uitslag van de enquête en het uiteindelijke plan vindt u op de pagina informatie buurtcomité.

De werkgroep bestaat uit:

Luuk van Gerven

Marcel Snijders

Tim Roelofs

Ed van Remmen

Ook benieuwd naar de ontwikkelingen op dit gebied

Geef uw interesse aan via het mailadres van de BCMN en de werkgroep neemt contact met u op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Contact

Voor feedback m.b.t. speelvoorzieningen in de wijk verwijzen wij naar het algemene mailadres van het buurtcomité, te weten:buurtcomite.mauritsnoord@gmail.com