Werkgroep Verkeer & Veiligheid


Afgelopen zomer hebben wij als werkgroep Verkeer & Veiligheid een enquête verstuurd aan alle huishoudens in de wijk Maurits Noord om te onderzoeken welke zorgen en ideeën er leven in de wijk m.b.t. verkeer en veiligheid. Veel wijkbewoners (meer dan 40%) hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten (en de reactie van de gemeente Ede hierop) vindt u via de volgende link:
https://urlnet.xyz/WIA

Noodopvang

De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan het gebruiksklaar maken van de noodopvang voor buitenslapers. Het is gelukt en op dinsdag 1 december 2020 is het PMT gebouw op het Kazerneterrein (het oude pizza & pizza gebouw) open gegaan. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben kunnen hier terecht voor een maaltijd en slaapplek.

De noodopvang is sober ingericht. Mocht u nog tafels of stoelen over hebben, zoals bijvoorbeeld een picknicktafel om het pand sfeervoller te maken, dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met of even langsgaan bij het Sociaal Pension. (Leger des Heils, Sociaal Pension Ede: 0318 - 439 710).

De noodopvang is in ieder geval geopend van 17.00 tot 9.00. Er is een begeleider van het Leger des Heils aanwezig van 16:30-23:00 uur en van 7:00-10:00 uur. En voor de nachtelijke uren een nachtwaker.
Op dinsdag en donderdag kunnen mensen er ook overdag terecht, dan is er tussen 13.00-15.00 uur begeleiding aanwezig.

We werken eraan om meer overdag open te kunnen en werken aan het stimuleren tot een zinvolle dag invulling. Waar mogelijk worden bewoners van de noodopvang en evt. vrijwilligers voor dagelijkse werkzaamheden ingezet. We zijn in hiervoor o.a. in gesprek met Pastor Max en de kerk.

Heeft u vragen over de noodopvang? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw Nicole Lamers via telefoonnummer (0318) 68 01 80. U kunt ook mailen naarnicole.lamers@ede.nl.
We hopen met de juiste beheersmaatregelen overlast of calamiteiten te voorkomen. Mocht u toch overlast ondervinden, dan kunt u via de gebruikelijke weg contact opnemen:

• Toezicht en handhaving van de gemeente Ede: (0318) 680 132 (bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 7:00 tot 22:00 uur (met uitzondering van de feestdagen).
• Politie: bereikbaar via het algemene nummer: 0900-8844.

Nicole Lamers | Adviseur Sociaal Domein | Gemeente Ede |
T(06) 10581430 | Enicole.lamers@ede.nl|www.ede.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

De werkgroep bestaat uit:

Jeroen de Haasz

Richard Westmaas

Maaike Wilmer

Vacature

Wij missen op dit moment nog enkele enthousiaste bewoners binnen het team.
Iemand die mee wil denken en praten over de situatie in de wijk.

Het inzichtelijk maken van de knelpunten in de wijk.

Gezamenlijk de gemeente aansporen de aanbevelingen uit de V&V enquête op te volgen.

Draagvlak creëren bij de gemeente om kleine zaken zelf op te lossen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Contact

Voor feedback m.b.t. Verkeer en Veiligheid uit de wijk verwijzen wij naar het algemene mailadres van het buurtcomité, te weten:buurtcomite.mauritsnoord@gmail.com