Werkgroep zwerfafval

Op iedere laatste zaterdag van de maand wordt er een gezamenlijk buurt zwerfafval dag gehouden, waarbij buurtbewoners aan kunnen sluiten. Hier wordt goed gebruik van gemaakt en levert iedere keer een behoorlijk aantal afvalzakken op. Ook enkele bewoners van het Sociaal Pension doen daaraan mee. Dankzij de gastvrijheid en betrokkenheid van het Sociaal Pension wordt er bij hen afgesloten met koffie en wat lekkers. Helaas is het afsluitende koffiedrinken de laatste keren door de corona beperkingen niet doorgegaan.

We zien ook dat bewoners naast de gezamenlijk afvalrondes individueel door de wijk een zwerfafvalronde doen. Daar zijn natuurlijk we erg blij mee.

De plannen en ideeën


We proberen met nieuwe initiatieven de hoeveelheid zwerfafval verder terug te dringen, want we geloven dat dit zeker mogelijk is. Wel zullen sommige initiatieven mogelijk beperkt worden door de nu of dan geldende corona beperkingen.

· Het team wil doorgaan met de activiteiten zoals die in 2020 zijn opgestart en de prettige samenwerking met de gemeente en het Sociaal Pension voortzetten.

· De plaatsing van de afvalbakken en het effect op de hoeveelheid zwerfafval zal worden geëvalueerd en zo nodig worden besproken met de gemeente.

· Er zal extra aandacht worden gegeven aan de directe omgeving van de ACV-verzamelpunten. We vinden te veel rommel direct naast de stortkokers papier/karton en andere bakken. We zullen bewoners om hun medewerking vragen om daarop te letten. Daarnaast willen we zicht krijgen op technische storingen van het pasjessysteem en op de stortcapaciteit.

· We blijven het doen van individuele rondes promoten o.a. door te wijzen op het Schone Helden traject van de gemeente Ede.

· Afhankelijk van de bouwactiviteiten rondom Stal 22, Smaakpark, van Essenkazerne en Bergansiuskazerne wil het team weer een grofvuil verzamel dag organiseren.

· Als buurt willen we ons aanmelden bij de app "Helemaal Groen" (App store) en het gebruik bij buurtbewoners promoten. Daardoor kunnen we beter zien wanneer er waar is gelopen en waar een extra ronde nodig is.

· Een van de buurtzwerfafvaldagen in de lente en wel op 29 mei 2021 zal het team omvormen tot een speciale kindereditie.

We denken bijvoorbeeld aan kleine grijpertjes, spelelement, kind loopt samen met een ouder, ed.

Het moet vooral leuk en gezellig zijn.

· Het team gaat onderzoeken wat nog meer gedaan kan worden en zullen ook kijken wat andere buurten doen.

· We onderzoeken de haalbaarheid van evt. extra bordjes in de buurt, waarmee gewezen wordt op de aanwezige prullenbakken en het opruimen van hondenpoep.

We zitten dus nog boordevol plannen en hebben genoeg ideeën. Maar we staan uiteraard ook open voor andere suggesties van buurtbewoners.

De werkgroep bestaat uit:

Petra Krop

Robert Parlevliet

Ed van Remmen

Vacature

Wij missen op dit moment nog een coördinator binnen het team.
Deze persoon kan binnen het team de kartrekker zijn voor met name organisatorische zaken.
We denken dan b.v. aan het organiseren van de maandelijkse afvalrondes en de afvalverwijdering, alsmede het realiseren van de plannen van het team.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

.

Contact

Ook als u alleen wil mee praten en denken bent u van harte welkom in de werkgroep Zwerfafval.

Interesse meld dit dan via mail :buurtcomite.mauritsnoord@gmail.com